Lingarö Intresseförening

Lingarö Intresseförening bildades 1992-04-13 och har till uppgift att inom Lingarö verka för bygdegemenskap och olika aktiviteter

År 1999 tog Lingarö Intresseförening över Lingarögården från Hälsingtuna församling.

Vill du bli medlem ?
Medlemsavgiften är 300 kr per år.