Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande:

Jan Skoglund

070-370 32 32

Sekreterare:

Kjell Sigerud

070-575 79 34

Kassör:

Barbro Nilsson

070-343 53 30

Ledamöter:

Andreas Westlund
Carina Tegfors
Rickard Wiksten
Oskar Vilhelmsson