Lingarös historia i korta drag

​I de tidigaste dokumenten omnämns Lingarö 1391 som Lingarmon,
1406 kallas det Lingarna och 1574 Lingarne. Fiske, jordbruk och skog har i alla tider varit de huvudsakliga näringarna.
​Men det har genom åten även funnits: sågverk, tegelbruk och ett företag som skulle transportera is till Tyskland.

I ett dokument från 1565, berättas om två bröder, Östen och Thomas Nilsson. 
Vid ett skifte erhöll Östen Lingarö och Thomas erhöll Vi. Efter Östens död gifte änkan om sig. Thomas som målsman för brorsbarnen, brukade båda hemmanen men vanskötta Vi. Vid ett nytt skifte lyckades Thomas få till sig hälften av det välskötta Lingarö och hälften av det vanskötta Vi och brorsbarnens lott blev det samma. Detta stred mot konung Gustav Vasas plakat mot hemmansklyvning. Detta var början på tvister och processer som kom att sträcka sig över flera hundra år.​

Från Östen härstammade major Johan Blanck, som år 1652 lämnat sin post som slottshauptman på Visborg och därefter bosatte sig på sin ärvda gård i Lingarö. Blanck fortsatte att processa för att utvidga sina egendommar fram till sin död 1679. Den siste ättlingen i släktledet var Edvin Sandin.